Disclaimer IntoWords PDF Viewer

Hier leest u de disclaimer van de IntoWords PDF Viewer op deze site www.stichtingvisiria.nl.

Disclaimer PDF Viewer | Servicevoorwaarden

Disclaimer

De IntoWords PDF Viewer wordt gratis aangeboden "as-is". De vorm en inhoud van de viewer kunnen zonder voorafgaande melding worden aangepast en gewijzigd.

Stichting Visiria aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van, vertrouwen in of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

De websites van derden waarnaar op deze website (eventueel aangepaste) koppelingen en hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Stichting Visiria beheerst, gemaakt en/of onderhouden. Stichting Visiria aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van (gebruik van) de inhoud van de gelinkte websites.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

© 2021 Stichting Visiria